Lunchinfon om koldioxidsnålt byggande

Finland skall bli kolneutralt redan år 2035, heter det i regeringsprogrammet. Byggande och byggnader har en betydande roll i detta. Kom och hör föreningens verksamhetsledare Siru Lönnqvist berätta vad detta betyder för VVS-branschen samtidigt som du äter din lunch.

När & var

21.1 kl. 11:30-13 Borgå
27.1 kl. 11:30-13 Jakobstad
28.1 kl. 11:30-13 Vasa
4.2 kl. 11:30-13 Helsingfors
6.2 kl. 11:30-13 Ekenäs/Karis

Exakta platser slås fast då vi ser hur många som anmält sig.

Deltagaravgift

Medlemmar 25 €
Övriga 75 €
Studerande betalar lunchen
Priset inkluderar lunch. Priserna moms 0%. Vi är inte moms-pliktiga. Minimideltagarantal 10 personer/ort.

Anmälning

Bindande anmälan senast 1 vecka innan tillfälle till info@vvsfinland.fi.