Låt vattnet rinna, om byggnaden inte använts på en tid

 

Vattnet som vattenverken levererar uppfyller kraven för hushållsvattnets kvalitet i lagstiftningen. Vattenverken och hälsoskyddsmyndigheterna övervakar kvaliteten på vatten som levereras av vattenverk. Vattnet kommer från vattenverkets nät till din kran genom fastighetens egna vattenledningar och -anordningar. Fastighetsägaren ansvarar för att den goda kvaliteten på vattnet upprätthålls även i fastighetens vattensystem. Det är därför viktigt att fastighetsägare och användare tar hand om sina vattensystem.

Nu under Coronapandemin har många byggnader och anläggningar (t.ex. skolor, förskolor, restauranger, hotell, simbassänger, bibliotek, kontor) och deras vattensystem inte använts på veckor eller så har användningen varit betydligt mindre än normalt. I dessa byggnader har vattnet i byggnadens vattenledningar stått en längre tid eller bytts ut betydligt mindre än normalt.

Kvaliteten på vatten som står eller inte byts ut försämras och det kan lukta och smaka unket. När vattnet står värms det upp, ökar bakterietillväxten och lösliga ämnen i vattenledningar. När byggnader eller anläggningar som inte har använts eller som använts väldigt lite börjar igen användas, är det viktigt att vidta följande enkla åtgärder för att säkerställa vattenkvaliteten:

 • Om fastigheten har en egen vattentank, töm den och fyll den på nytt. Vattnet i varmvattenberedaren måste värmas upp till minst 60 °C före du vidtar följande åtgärd.
 • Låt både kallt och varmt vatten rinna med bra flöde från alla vattenpunkter tills vattentemperaturen stabiliseras, dock minst 2 minuter.
   • Börja med kranen som ligger närmast fastighetens anslutningspunkt till vattenverkets nät och fortsätt systematiskt till den mest avlägsna vattenpunkten.
   • För att minimera risken för legionella undvik aerosolbildning då du låter vattnet rinna, t.ex. genom att ta bort duschmunstycken från duscharna. Skölj dock duschmunstycket noggrant före du använder det.
   • Kalla tappvattnets temperaturutjämning och kylning känner du bra med fingret.
   • Tappvarmvatten skall nå en temperatur på minst 50 °C, helst över 55 °C vid alla vattenpunkter för att minimera risken för legionella.
   • Om fastighetens vattensystem innehåller gamla delar kan det stående vattnet också färgas av järnfällning. Då måste du låta vattnet rinna tills det blir klarare.
 • Om avstängningsventilen har stängts och trycket har varit borta från fastighetens vattennät, är det skäl att visuellt kontrollera när avstängningsventilen igen öppnas, att ingen anslutning lösts upp och börjat läcka, under perioden det inte funnits tryck i nätet. Om det behövs, ring en kvalificerad rörmokare för att reparera läckande anslutningar.
 • Om fastigheten har egna filter eller annan vattenreningsutrustning, kontrollera att de fungerar enligt tillverkarens anvisningar.

I stora byggnader (t.ex. hotell) med omfattande vattensystem med mycket olika anordningar, krävs mer grundliga åtgärder efter ett driftstopp, än de som beskrivs ovan, för att säkerställa vattensystemets säkerhet, särskilt på grund av ökade risken för legionellabakterier.

 

Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat mer detaljerade instruktioner.

Mer information om riskhantering av fastigheters vattensystem hittar du även i slutrapporten för Real Estate Water Management Project

 

Källa: Vattenverksföreningen VVY

Bild: Michal Jarmoluk / Pixabay