Helsinki Energy Challenge fick hundratals förslag

Helsingfors vill vara en plattform för nya, hållbara och innovativa lösningar och invigde den 27 februari 2020 den internationella utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge. Med tävlingen söker man efter lösningar som kan användas för att under de kommande årtiondena värma upp staden på ett hållbart sätt utan stenkol och med så lite biomassa som möjligt. Första pris i tävlingen är en miljon euro!

Bild: Helsinki Marketing / Yiping Feng ja Ling Ouyang

Man kunde sända in förslag fram till den 30 september. Inom utsatt tid hade 252 team meddelat att de deltar i tävlingen. Teamen som deltar i tävlingen presenterade sina egna förslag om hur Helsingfors på ett så hållbart sätt som möjligt ska kunna sluta använda stenkol i värmeproduktionen före år 2029. Tävlingen fick fler förslag än förväntat. Förslagen kom från olika delar av världen, från sammanlagt 35 olika länder – mest från Finland, Österrike, Sverige, Förenta staterna, Tyskland, Storbritannien och Kanada. Inom de team som lämnade in förslag framhävs kraftigt en tvärvetenskaplig kompetens samt internationalism – tävlingen inspirerade innovatörer i olika delar av världen att förena sin kompetens.

Bland förslagen som lämnats in till tävlingen finns det rikligt med nya slags idéer och koncept. Med finns även bland annat lösningar där redan existerande teknik
kombineras eller används på ett nytt sätt, samt förslag med tekniska eller icke tekniska innovationer.

Jag är ytterst glad över att Helsinki Energy Challenge som jag lanserade uppnådde ett så här stort intresse såväl här i Finland som i olika delar av världen. Vid diskussionerna under tävlingens första skede framkom vilket exceptionellt projekt vi har startat och hur många bra saker det har fört med sig under den här annars så svåra tiden. Med hjälp av tävlingen ville vi förstås hitta svar till våra egna energiutmaningar, men även erbjuda Helsingfors som en plattform där man kan bygga upp nya slags långvarigt hållbara framtidslösningar. Här verkar vi ha lyckats extremt bra, likaså i vårt mål att skapa diskussion och ett nytt slags tänkande både i Finland och internationellt. Klimatförändringen är en global kris som vi endast klarar genom att klart höja ambitionsnivån. Jag är glad över att flera av mina kollegor runtom i världen har visat sin vilja att följa vårt exempel och väntar på lärdomar och lösningar som tävlingen för med sig”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori i pressmeddelande.

Vi är väldigt positivt överraskade av hur exceptionella team utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge skapade. De här teamen har säkert potential att skapa kreativa och avgörande innovationer även i fortsättningen, även för andra städers behov. Tävlingen har även lett ett helt nytt slags samarbete mellan finländska och internationella innovatörer. Det här kommer förhoppningsvis att ge upphov till nya slags internationella möjligheter för finländsk kompetens i framtiden. Helsinki Energy Challenge är en utmaningstävling, men samtidigt en innovativ offentlig upphandling. På grund av detta kan vi tyvärr ännu inte publicera lösningarnas innehåll. Jag vågar dock redan påstå att Helsinki Energy Challenge kommer att ha många sådana positiva effekter som vi kanske inte ens kunde förvänta oss”, konstaterar i sin tur projektdirektören för Helsinki Energy Challenge Laura Uuttu-Deschryvere.

Finalisterna meddelas i november

Tävlingsförslagen utvärderas under oktober. Utvärderingskriterierna är förslagets klimatpåverkan, påverkan på naturresurser, kostnadseffekt, tidsplan för genomförandet, genomförbarhet, leveranssäkerhet och kapacitet. Som hjälp i utvärderingsprocessen används experter från olika organisationer för att säkerställa att de bästa lösningarna fortsätter till tävlingsprocessens nästa skede.

I slutet av utvärderingen väljs högst 15 förslag till finalskedet i Helsinki Energy Challenge. Finalisterna blir klara i början av november. Teamen som väljs till finalen bjuds in till ett samskapandeskede då de får stöd för att vidareutveckla lösningen och mer information för att kunna skräddarsy sin idé så att den passar Helsingfors kontext ännu bättre.

En internationell jury utvärderar finalistteamens slutgiltiga tävlingsarbeten i början av år 2021 och tävlingens vinnare offentliggörs i mars 2021. Helsingfors stad bär sitt globala ansvar i striden mot klimatförändringen och har åtagit sig att öppet dela med sig av tävlingens lärdomar och resultat så att även andra städer kan utnyttja dem i sitt eget klimatarbete.

Städerna i en nyckelroll – Covid 19-pandemin stoppar inte Helsingfors klimatarbete

Klimatförändringen är den största utmaningen i vår tid och städerna har en nyckelroll i dämpandet av den. Trots Covid 19-pandemin fortsätter Helsingfors stads klimatarbete starkt. Helsingfors mål är att vara koldioxidneutralt senast år 2035. För närvarande orsakas över hälften av Helsingfors koldioxidutsläpp av uppvärmningen av byggnader, därför är det avgörande att hitta en hållbar uppvärmningsmetod för att uppnå
koldioxidneutralitetsmålet. Över hälften av Helsingfors uppvärmningsenergi produceras för närvarande med stenkol, som man ska sluta använda före år 2029. Helsingfors vill hitta långvarigt hållbara lösningar för att ersätta stenkolen och vill därför inte gå över till en storskalig användning av biomassa.

Tävlingens webbplats hittar du här www.energychallenge.hel.fi
#HelsinkiEnergyChallenge
#HEL2035