Ventilationsinspektioner-projektet

Projektet Ventilationsinspektioner genomförs av FINVAC i sammarbete med Metropolia, Sisäilmayhdistys, Suomen LVI-Liitto SuLVI och VVS Föreningen i Finland. Projektet finansieras av miljöministeriet. Syftet med projektet är att utvärdera alternativa inspektions- och kartläggningsprocesser för ventilationssystem och att på basen av utvärderingen, i samarbete med intressenter, utveckla ett förfarande som är lättare än konditionsundersökningar. Som ett resultat av projektet kommer det att publiceras en guide för genomförande av en inspektion av ventilationssystem samt en förklaring av behovet av expertis hos de som utför inspektionen. Projektet fokuserar på kommunala byggnader, såsom utbildnings-, vårds- och förvaltningsbyggnader. Syftet med regelbundna inspektioner är att förbättra driften av befintliga ventilationssystem och inomhusluftkvalitet på lång sikt.

Alla som vill kan anmäla sig till projektets intressentgrupp.

Ett webbinarium om utveckling av ventilationsinspektioner arrangeras på

fredag 19.2.2021 kl. 9 – 11 via Teams.

Du kan få en länk till webbinariet genom att registrera dig som intressent.

Projektets språk är finska. Du hittar mer info på projektets webbsida: finvac.org/iv-katselmukset.