Energieffektiv luftkonditionering – samlade tips för yrkesmän inför sommaren

På sommaren är det bra att kontrollera att temperaturen och ventilationen på kontoret är rätt inställd, eftersom dessa har stor inverkan på trivseln och arbetseffektiviteten, men också på energiförbrukningen. Luftkonditionering som blåser för kallt eller innetemperatur som är alltför hög är båda problem som det lönar sig att ta itu med i god tid. Det är bra att komma överens med servicepersonalen om hur man ska reagera i olika slags problemsituationer och på respons som kommer från fastigheten.  

Med tanke på reparationsbehov och åtgärdande av brister som är mindre akuta lönar det sig att göra upp en bra plan t.ex. i anslutning till följande årsservice. Sommarens kylningssäsong är också en bra tid att undersöka luftkonditioneringssystemets skick och förhållandena i lokalerna sommartid, t.ex. genom att låta utföra en konditionsbedömning av ventilations- och luftkonditioneringssystemen. De kontroller av kylningen som ingår i bedömningen ska utföras när kylningen används. Mer information finns på nätet: www.motiva.fi/ilmastointi (på finska).

Sommarens checklista för fastighetsproffs 

 • Se till att anläggningarna är i gott skick och kontrollera att de fungerar energieffektivt.
 • Se till att kylapparaterna genomgår regelbunden årlig lagstadgad service redan före kylsäsongen. Genom regelbunden service försäkrar du dig om att apparaterna är i fungerande skick när kylsäsongen börjar och att eventuella problem är åtgärdade redan i förväg.
 • Systemen ska genomgå lagstadgad läckagekontroll med 2-3 månaders intervall. Närmare information finns på Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry:s webbplats. (på finska)
 • Kontrollera kylapparaternas skick årligen, t.ex. att utomhuskondensorerna och inomhusenheterna är rena. Om det har observerats problem i apparaternas funktion under den föregående kylsäsongen ska orsakerna utredas och felen repareras.
 • Kontrollera att ventilationssystemet är rätt inställt, t.ex.:
  • Kylningen drar mer energi om börvärdet för returvattnet till kylnätet är för lågt ställt i förhållande till behovet.
  • Försäkra dig om att fastigheten inte använder värme och kyla samtidigt, antingen genom att använda sommarspärrarna i radiatornätet eller genom att säkerställa att uppvärmningsnätens reglerkurvor är på rätt nivå.
  • Använd ventilationssystemets program för nattvädring. På så sätt försäkrar du dig om att apparaterna bara går vid behov, när förhållandena i utomhusluften är de rätta i relation till inomhustemperaturen. Den här åtgärden kan också användas för att minska behovet av mekanisk kylning.
  • Utnyttja i mån av möjlighet ventilationens värmeåtervinning för att kyla tilluften. Genom värmeåtervinning går det under rätta förhållanden att överföra kyla från frånluften till kylning av den varmare utomhusluften.
  • Gör upp anvisningar om användningen av uppvärmnings- och kylapparaterna för dem som använder lokalerna. T.ex. om hur rumsregulatorer påverkar inomhustemperaturen och vad användaren kan göra resp. inte borde göra med dessa.
  • Distribuera gärna anvisningarna elektroniskt till alla som använder lokalerna och sätt dessutom upp dem på en synlig plats i de olika lokalerna. Ge också särskilda anvisningar om vem man ska kontakta vid eventuella problemsituationer och vad man ska berätta om problemet, så att det ska vara så lätt som möjligt att lokalisera och så att de korrigerande åtgärderna kan sättas in på rätt plats.

 

Via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer i branschen, bedrivs kommunikation för att förbättra olika uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystems energieffektivitet i enlighet med skyldigheterna i direktivet om byggnaders energiprestanda. VVS Föreningen deltar i Kommunikationsforumet för husteknik.  Forumets verksamhet samordnas av Motiva.