Den kloke förbereder sig för vintern redan på sommaren

Just nu är sommaren som vackrast, men kloka husägare förbereder sig för vinterkylan redan i sommarhettan. Sommaren är den bästa tiden att se över uppvärmningssystemets skick och utföra service. Också eldstäderna och skorstenarna ska rengöras och granskas minst en gång per år. Att beställa sotning en gång per år fungerar som en bra försäkring.

Det lönar sig också att kontrollera och köra cirkulationspumparna på sommaren, så att de säkert fungerar när uppvärmningssäsongen börjar igen, påminner Motivas expert Kirsi-Maaria Forssell, som samordnar kommunikationsforumet för husteknik, som är ett brett samarbetsnätverk för värme- och ventilationsbranschen.

När uppvärmningssäsongen är över och pannan inte används lika mycket, lönar det sig att se över hela uppvärmningssystemet inför hösten och den nya säsongen. Genom regelbunden service försäkrar du dig om att systemet är säkert och energieffektivt och sparar dessutom in på bränslekostnaderna.

I synnerhet under uppvärmningssäsongen kan man göra en hel del själv för att hålla systemet i skick. Regelbunden rengöring av till exempel vedeldade pannor förbättrar såväl brand- och driftsäkerheten som energieffektiviteten. Det lönar sig alltid att följa tillverkarens anvisningar.

En gång per år är det ändå bra att göra en mer ingående översyn av hela uppvärmningssystemet och fundera på om anläggningarna eller värmeledningarna är i behov av service. Man kan också beställa bränsle färdigt före hösten, så att det inte blir bråttom när vädret börjar bli kyligare.

Om pannan är väldigt gammal kan det också vara skäl att överväga att byta ut den. Nya pannmodeller är betydligt utsläppssnålare och energieffektivare än gamla, vilket gör att användaren kan spara upp till 20–30 procent i bränslekostnaderna, påminner verksamhetsledare Arto Hannula på Lämmitysenergiayhdistys LEY.

Ta hjälp av en yrkesman

Av säkerhetsskäl är det viktigt att kontrollera att rökkanalen är ren och i gott skick. Därför lönar det sig att beställa yrkeskunnig sotning varje år.

För brandsäkerheten är det av största vikt att eldstäderna och rökkanalerna sotas regelbundet. Det är också bra att se över och rengöra ventilationskanalerna och -anläggningarna med jämna intervaller, påminner VD Hannu Murtokare på Sotningsbranschens Centralförbund.

Du kan också beställa periodisk pannservice, där en yrkesman kommer och granskar pannans och brännarens skick. Om uppvärmningssystemet är lite till åren kan det vara befogat att beställa en konditionsbedömning av uppvärmningssystemet från en VVS-yrkesman. En konditionsbedömning kan t.ex. behövas om man tänker sälja fastigheten. Störningar i systemet eller exceptionellt hög energiförbrukning är andra goda skäl att låta utföra en konditionsbedömning. Vid bedömningen går man igenom alla delar av uppvärmningssystemet: pannan och brännaren, rökkanalen och skorstenen, värmeledningarna och radiatorerna, beredaren, pumparna och ventilerna, värmeregleringsautomatiken samt bränslelagret.

 

Via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer i branschen, bedrivs kommunikation för att förbättra olika uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystems energieffektivitet i enlighet med skyldigheterna i direktivet om byggnaders energiprestanda. Forumets verksamhet samordnas av Motiva.

Motivas riksomfattande energirådgivning ger handledning om smart energianvändning. På Facebook-sidan Asiaa energiasta besvaras konsumenternas frågor av en expert.

(Källa: Motiva)