Har du koll på till- och frånluftsflöden i ditt hem?

 

Ventilationens huvudsakliga syfte är föra bort föroreningar, fukt och överloppsvärme från inomhusluften och byta ut den mot ren luft. Luften i en bostad borde bytas ut ungefär en gång per två timmar. I princip borde det alltså komma in lika mycket ren luft, som det förs ut förorenad luft från bostaden. Ofta för man ut lite mer luft, och får därmed ett litet undertryck i lägenheten. I dagens täta byggnader är det extra viktigt att man har koll på att till- och frånluftsflödena är ungefär lika. Men det finns flera situationer där man kanske inte kommer ihåg att beakta att det kommer tillräckligt mycket luft in, i stället för luften som förs ut. Här under har vi lyft upp saker man skall tänka på, för att ventilationen i bostaden skall fungera rätt.

Tilluftsventiler

I bostäder där enbart frånluften är maskinell, dvs. den förorenade luften sugs ut med hjälp av en fläkt, bör man se till att det finns ventiler i varje sovrum, vardagsrummet och andra vistelserum. I regel hämtar man in luft i de ”rena” rummen och avlägsnar luft från de ”smutsiga” rummen (kök, WC, badrum).

Även om byggnaden har självdragsventilation är det viktigt att det finns ventiler för den rena luften som man vill ha in. Självdragsventilation bygger på termik, dvs. att varm luft stiger uppåt. Ju större temperaturskillnad mellan utom- och inomhusluft desto bättre byts luften ut. För att självdrag skall fungera så som det är tänkt behövs en murstock och skorsten som användes och blir varm. Det här ”hjälper till” med självdraget.

Ifall tilluftsventilerna saknas, kommer det okontrollerat att komma in luft genom springor och andra otätheter. Då luften kommer in via konstruktionerna finns det en risk att orenheter kommer att hämtas in med luften.

Spisfläkt

En spisfläkt finns till för att avlägsna matos. Spisfläkten har en inbyggd motor och kräver en egen ventilationskanal. Då man startar sin spisfläkt, blåser fläkten effektivt ut luft. Då är det viktigt att kontrollerat få in samma mängd luft som man blåst ut. Ibland installerar man spisfläktar även i befintliga byggnader, utan att tänka efter varifrån man skall få in den ersättande luften. Ifall det inte finns tillräckligt med ersättande luft kan det även resultera i att spisfläkten inte orkar suga ut luften, och matos stannar kvar inomhus.

Ibland har man i stället en kolfilterfläkt i köket. Den har en inbyggd motor och ett kolfilter som renar luften från fett och lukt innan luften blåses tillbaka in i köket. I detta fall behövs ingen ersättningsluft.

Det tredje alternativet är en spiskåpa. Den saknar egen motor och utnyttjar i stället husets centralfläkt eller en separat toppventilator på taket.

Det viktiga är att alltid beakta helheten, dvs. om man blåser ut luft bör man se till att samma mängd ersättande luft kommer in. Man kan antingen minska utsuget i andra rum under tiden man tillreder mat eller öppna en ventil eller ett fönster för att få in mer luft. Vid nybygge skall man planera det hela så att systemet automatiskt fungerar korrekt i alla situationer.

Det är även skäl att komma ihåg att uteluften är kall en stor del av året. Ifall man är tvungen att öppna ett stort fönster eller installera flera ventiler i väggen i köket, för att få in tillräckligt med ersättningsluft, i stället för luften som blåses ut av spisfläkten, kan det bli kallt inne. Och dessutom ökar uppvärmningskostnaderna ifall man inte kan ta tillvara värmen från den varma luften som åker ut.

Centraldammsugare

Många moderna hus har centraldammsugare. När du dammsuger blåser dammsugaren ut den förorenade luften. Det är viktigt att komma ihåg att man även behöver in ersättningsluft i stället för luften som man blåser ut. Man kommer inte lätt att tänka på att central dammsugaren påverkar ventilationen i huset.

Eldstäder

Då man bränner ved krävs en hel del luft för bränningsprocessen. Det kan vara svårt att tända vedträna man lagt i eldstaden, det ryker in, ifall det inte finns tillräckligt ersättande luft. Det kan även ryka in på grund av att skorsten är fuktig och kall. Även efter att vedträna börjat brinna krävs luft. Förbränning kräver syre. Exempelvis går det kanske inte att använda spisfläkten samtidig med eldstaden och ibland måste man öppna ytterdörren eller fönstret för att få in tillräckligt med luft.

Tänk på helheten

I värsta fall kan alla ovannämnda situationer uppkomma samtidigt, vilket naturligtvis förvärrar situationen. Undertrycket i huset kan bli så stort att det är nästintill omöjligt att öppna ytterdörren. Det är därför viktigt att fundera på ventilationen i sin helhet då man planerar ett nytt hem eller gör ändringar i en befintlig byggnad. Byggnaderna är olika, det är bra att känna till hur ventilationen fungerar i det egna hemmet. Visst känner du till varifrån den rena luften kommer in i ditt hem och var den förorenade luften åker ut?

Det finns naturligtvis många andra faktorer som påverkar inomhusklimatet, så som fukt, filtrering, drag, emissioner från material med mera, i denna artikel koncentrerade vi oss på till- och frånluftsflöden.