Stora bostadsbyggnader snäppet energieffektivare – tips till fastighetsproffs

Det är möjligt att minska energiförbrukningen i stora bostadsbyggnader – flervånings- och radhus – med korrekt inreglering och korrekta inställningar. Det spelar en nyckelroll att värme, ventilation, belysning, vattenförbrukning, kylning och eluppvärmningar är anpassade enligt behovet och korrekt inställda. Instruera, uppmuntra och involvera även husets boende i energibesparingen.

Det är skäl att först se över temperaturen i de allmänna utrymmena – i allmänhet är temperaturen i de här utrymmena alldeles för hög – de värms i onödan. Det är också bra att ägna uppmärksamhet åt ventilationen, poängterar expert Minna Tolvanen från Motiva Ab.

Ofta är exempelvis trappuppgången i ett flervåningshus en plats, där det finns mån att sänka temperaturen utan att någons boendekomfort blir lidande, påminner Finlands Fastighetsförbunds ledande expert Petri Pylsy.

Bostadsaktiebolagens styrelser och disponenter har nu en bra möjlighet att påverka energieffektiviteten. Därmed underlättar man den kommande vinterns energikris, men löser även problem på längre sikt. På grund av klimatförändringen är energibesparing och minskade utsläpp säkert på bostadsaktiebolagens agenda långt in på 2030-talet. Nu är det ett lämpligt tillfälle att påverka!, betonar kommunikations- och ansvarighetschef Liina Länsiluoto på Suomen Isännöintiliitto.

 

Tips för energibesparing i stora bostadsbyggnader

Värme

Ställ in inomhustemperaturerna enligt behov och användning:

  • Ställ in temperatur i de allmänna utrymmena enligt användningsändamålet : garage +5°C, förråd +12°C och trappuppgångar +17°C.
  • Ställ in en rimlig temperatur i våtrummen. Man kan utföra en sänkning av temperaturen via automationen eller lokalt på termostaterna.
  • Minska börvärdet i reglerkurvan för värmen en grad i sänder och följ med inomhustemperaturerna, sök minimum.

Ventilation

  • Ställ in drifttiderna enligt lokalernas faktiska användningstider, differentiera starttiderna. Säkra ändå alltid en tillräcklig ventilation.
  • Säkra värmeåtervinningsaggregatens funktion t.ex. två gånger under uppvärmningssäsongen. Kontrollera också att värmeåtervinningsaggregaten är rena och täta och att halten av vätska i värmeåtervinningsaggregaten är korrekt.
  • Ställ in tilluftstemperaturerna på en korrekt nivå (max +18°C). Man värmer utrymmena med värmenätet, inte med ventilationen. Kontrollera även övriga inställningar och regleringarnas funktion.

Vatten

  • Kontrollera det varma tappvattnets börvärde (+55–58 °C) och regleringens funktion.

Belysning

  • Släck all onödig belysning och stryk onödig användning från tidsprogrammen. Instruera lokalernas användare om användningen av belysningen.

Eluppvärmningar

  • Säkra att takavloppens, takrännornas, rampuppvärmningarnas, lastbryggornas, områdesuppvärmningarnas, biluppvärmningsstolparnas och frostskyddskablarnas styrningar fungerar och har energieffektiva börvärden.
  • Begrunda behovet att värma basturna och deras temperaturnivåer (+70–80°C) samt tidsinställ dem i enlighet med behovet.

Instruera, uppmuntra och involvera fastighetens användare – de boende samt lokalernas hyresgäster – att spara energi och meddela om eventuella energibesparingssätt.

 

 

 

Enligt förpliktelserna i direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektivitet sköts kommunikationen för förbättring av de olika värme- ventilations- och luftkonditioneringssystemens energieffektivitet via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer inom branschen. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet. Kommunikationsforumet för husteknik är en partner i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare.

www.motiva.fi/talotekniikanviestintafoorumi

www.astettaalemmas.fi

 

 

 

Mer information:

Expert Minna Tolvanen, Motiva Ab, tfn 09 6122 5195

Ledande expert Petri Pylsy, Finlands Fastighetsförbund, tfn 09 1667 6225

Kommunikations- och ansvarighetschef Liina Länsiluoto, Suomen Isännöintiliitto, tfn 040 835 4900