Hustekniktips för köldperioden

När utomhustemperaturen sjunker, ökar naturligtvis samtidigt behovet av uppvärmning. I en fungerande fastighet produceras och distribueras just rätt mängd värme för att upprätthålla den önskade inomhustemperaturen. En väl fungerande husteknik ser till att inomhustemperaturerna och komforten upprätthålls också under vinterförhållanden.

På vintern och i synnerhet vid sträng kyla lönar det sig för fastighetsägaren att vara vaken och granska systemets funktion. Kyla kan avslöja sådana fel i fastigheten eller dess tekniska system som man inte observerar vid mildare väder.

När utomhustemperaturen sjunker, kommer fel i konstruktionerna, fönstren, tätningarna eller ventilationen konkret i dagen, som orsakar större värmeförluster, försämrad boendekomfort och ökad energiförbrukning. När utomhustemperaturen är som kallast, kan köldläckorna upptäckas med till och med de egna sinnena. Med värmekamerabilder kan man bekräfta misstänkta värmeläckor.

Kölden testar värmesystemet

Bristfällig funktion i värmesystemet avslöjas lättast vid den strängaste kylan, när värmesystemet borde producera mest värme. Vid mildare väder kan värmesystemet ännu fungera klanderfritt.

Man kan upptäcka begynnande problem i uppvärmnings- eller ventilationssystemen i god tid, när man aktivt följer med dessas funktion med hjälp av historik och förbrukningsdata. Informationen man får från systemen kan avslöja begynnande problem, även om man ännu inte lägger märke till något avvikande i förhållandena.

Om värmesystemet behöver mer energi än tidigare vintrar för att producera den mängd värme som behövs, tyder detta på att värmesystemets funktion är försvagad. Orsaken kan till exempel vara nedsmutsade värmeöverföringsytor.

Fram- och återledningstemperaturerna i ett vattenburet värmesystem berättar med beaktande av flöde hur väl värmeöverföringsanordningen fungerar. Ändringar i temperaturerna kan bero på problem i värmeöverföringen eller ökade värmeförluster.

Det är skäl betrakta fastigheternas hustekniska system som en helhet och inte enbart granska enskilda värden. Förståelse av den egna fastighetens husteknik garanterar boendekomfort i alla förhållanden.

Kontrollera åtminstone följande saker:

    • temperaturerna i värmeåtervinningssystemet och ventilationens tilluft samt eventuella tidsprogram
    • uppvärmningens börvärden (temperaturkurvor, inomhustemperaturer)
    • fönster- och dörrtätningarnas skick
    • termostaternas funktion
    • att frostskyddsenheterna för utomhusområden, rännor och avlopp utomhus fungerar.

 

Enligt förpliktelserna i direktivet om byggnaders energiprestanda sker kommunikationen för att förbättra energieffektiviteten i olika värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem via Kommunikationsforumet för husteknik, som är består av aktörer inom branschen. VVS Föreningen i Finland deltar i Kommunikationsforumet för husteknik. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet. Kommunikationsforumet för husteknik är även partner i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare.

 

Mer information hittar du även här: