Kommunikationsforumet för husteknik – 1,5 miljoner kontakter på två år

 

 

Kommunikationsforumet för husteknik har i två år erbjudit byggnadernas ägare och de personer som ansvarar för deras förvaltning information om hur man kan förbättra byggnadernas energiprestanda genom att justera de hustekniska systemen korrekt och hålla dem i skick. De aktörer som är med i forumet har totalt redan haft över 1,5 miljoner kundkontakter.

Forumets huvudbudskap är att det lönar sig att systematiskt beakta en byggnads energiprestanda som en del av dess årliga service- och underhållsåtgärder. Man har samlat tips och instruktioner i årsklockor, i vilka byggnadernas ägare och de som ansvarar för dem kan kontrollera vad man ska göra vid olika tidpunkter på året för att förbättra systemens energiprestanda och upprätthålla goda inomhusförhållanden.

De aktörer som deltar i kommunikationsforumet har under två år vidtagit mer än 600 rådgivnings- och kommunikationsåtgärder, t.ex. ordnat webbinarier och andra evenemang, informerat på sociala medier och publicerat inlägg på webbplatser, i media och nyhetsbrev.

Forumet erbjuder information om såväl småhus, radhus och flervåningshus som servicebyggnader.

Energiprestanda uppnås i Finland med frivilliga åtgärder. Detta har konstaterats vad gäller såväl energieffektivitetsavtal som konsumenternas energibesparing. När det står till buds aktuell information, praktiska anvisningar och frihet att genomföra de åtgärder som passar en själv, får man till stånd mycket stora saker. Det har synts också i energibesparingskampanjen Snäppet svalare”, berättar expert Kirsi-Maaria Forssell från Motiva.

 

De centrala aktörerna i branschen är med i Kommunikationsforumet för husteknik

Kommunikationsforumet för husteknik består av 16 aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen som representerar såväl byggnadsägare som uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsbranschen.

Forumets verksamhet samordnas av Motiva på uppdrag av miljöministeriet.

Fastighetsägarna representeras i forumet av:

 • Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
 • Finlands Fastighetsförbund
 • Finlands kommunförbund
 • Finlands Egnahemsförbund
 • Disponentförbundet

Ventilations-, luftkonditionerings- och uppvärmningssystemet representeras i forumet av:

 • Bioenergi rf
 • Finsk Energiindustri
 • Lämmitysenergia Yhdistys ry
 • Nuohousalan Keskusliitto
 • Sisäilmayhdistys ry
 • Suomen Kylmäliikkeiden liitto SKLL
 • Suomen LVI-liitto SuLVI ry
 • Finlands värmepumpsförening SULPU rf
 • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL
 • Finlands fastighetstekniska industri och handel rf
 • VVS Föreningen i Finland rf

 

Effektiverad kommunikation och rådgivning omsätter i praktiken direktivet om byggnaders energiprestanda

På Kommunikationsforumet för husteknik verkställer man förpliktelserna gällande energiprestanda för byggnaders ventilations-, luftkonditionerings- och uppvärmningssystem i direktivet om byggnaders energiprestanda. Rådgivningsförfarande är ett alternativ till de obligatoriska energiprestandakontrollerna av de hustekniska systemen.

Energieffektivitetsrådgivningen och -kommunikationen för byggnadernas ägare och dem som ansvarar för byggnaderna har fungerat väl, och medlemsländerna i EU vill bevara möjligheten att använda rådgivningsförfarande även i fortsättningen”, konstaterar miljörådet Maarit Haakana på miljöministeriet.

Direktivet om byggnaders energiprestanda revideras som bäst. Direktivets slutliga innehåll samt tidtabellen för ikraftträdandet är ännu öppna. Trepartsförhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och rådet inleds under vårens lopp.

 

Mer info om Byggnaders energiprestanda – Miljöministeriet (ym.fi)