Husteknikinställningarna och -systemen i skick inför vintern

Det är åter dags att se till att fastighetens hustekniksystem och automationsinställningar är i skick, för att undvika att kylan överraskar när vädret blir kallare. Att övervaka förbrukningen är allt viktigare, inte bara för att spara energi och kostnader, utan också för att upptäcka systemfel.

Man kan börja testningen av systemen med värmesystemet. Genom att ställa in ett högre börvärde i ett vattenburet värmesystem och följa med om automatiken höjer vattentemperaturen till den inställda nivån, kan man testa hur det vattenburna värmesystemet fungerar. Funktionen hos elvärme kan kontrolleras genom att höja termostatens börvärde och övervaka temperaturen i värmedistributionsutrustningen, såsom väggradiatorer eller golvvärme. På samma sätt kan man testa ventilationssystemets funktion.

Efter en manuell testning är det mycket viktigt att komma ihåg att återställa inställningarna till deras ursprungliga värden. Det är en bra idé att skriva upp inställningarna eller ta en bild av dem så att du lättare kommer ihåg dem”, påminner Motivas expert Veli-Matti Virtanen.

Termostaterna i skick

Mekaniska termostater, t.ex. termostater på vattenburna radiatorer och de ventiler de styr, kan kärva under sommaren. När uppvärmningssäsongen har börjat lönar det sig för fastighetsägaren eller den boende att kontrollera om radiatorn eller det vattenrör som leder till den är varmt. Temperaturen på radiatorn ska ändras med en liten fördröjning när termostaten vrids upp och ned. Om elementet förblir kallt kan termostatventilen ha fastnat.

Håll koll på förbrukning och kostnader

Det är viktigt för alla fastighetsägare att följa med förbrukningen av värme, el och vatten, och det lönar sig att börja redan i början av uppvärmningssäsongen.

Genom att följa förbrukningsdata kan man upptäcka ett problem som annars inte skulle ha upptäckts, ens genom att testa systemet. Om det vidtas energieffektivitetsåtgärder i en byggnad, t.ex. byte av fönster, är det ofta möjligt att minska reglerkurvan även för ett vattenburet värmesystem.

Om vissa utrymmen är för svala och andra för varma i en byggnad med värmedistributionscentral och -nät, t.ex. med vattenradiatorer, kan en grundjustering av radiatornätet vara nödvändig. Det lönar sig dock att först testa hur värmedistributionen och termostaterna fungerar.

Frostskyddssystem kan visa sig vara energislösare

Om en fastighet använder frostskyddssystem, till exempel för att hålla gården, uppfartsramper eller regnvattensystem avfrostade, kan de i onödan förbruka för mycket energi.

Frostskyddssystem som är på hela tiden kan sluka för mycket el om flera enheter används samtidigt. De bör användas vid behov, dvs. endast när det föreligger en verklig risk för frysning”, betonar Virtanen.

Under frostperioderna på vintern samlas det till exempel inte is på marken eller i regnvattensystemen och det finns inget behov av att hålla avfrostningen påslagen. Äldre system kan fungera med en enkel på/av-brytare, och då måste fastighetsskötaren manuellt slå på eller av värmen.

Styrautomatik för frostskyddssystem kan avgöra när avfrostning är nödvändig, så att automatiken kan ta hand om avfrostningen av områdena. På så sätt minskar automatiseringen avfrostningsutrustningens energiförbrukning.

Tipsen i ett nötskal:

  • Testa systemen.
  • Kontrollera termostaternas funktion.
  • Följ med förbrukningen och lokalisera felen.
  • Utför vid behov en grundjustering av radiatornätet.
  • Använd frostskyddssystemen enligt det faktiska behovet.

 

 

Enligt förpliktelserna i byggnadsdirektivet om energiprestanda sker kommunikationen för att förbättra energieffektiviteten i olika värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem via Kommunikationsforumet för husteknik, som är sammansatt av aktörer inom branschen. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet.