Optima söker en VVS handledare

Till arbetsuppgifterna hör handledning av studerande i praktiska uppgifter i verkstadsmiljö och på husprojekt. Mer info: maria.siren@optimaedu.fi eller 044 721 5339. Optima – We Learn for Life (optimaedu.fi)  

Healthy Homes Design Competition 2022

REHVA har lanserat en ny idétävling för unga planerare inom konstruktionplanering, byggnadsfysik och husteknik. Tävlingen Healthy Homes Design syftar till att uppmuntra unga yrkesverksamma att ta itu med utmaningen med …

Klimatdeklaration för byggnader

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik fick på tisdagen (2.3.2021) en översikt över utkastet till förordning om klimatdeklaration av byggnader. Förordningen stöder övergången till koldioxidsnålt byggande och gör det möjligt att …