Klimatdeklaration för byggnader

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik fick på tisdagen (2.3.2021) en översikt över utkastet till förordning om klimatdeklaration av byggnader. Förordningen stöder övergången till koldioxidsnålt byggande och gör det möjligt att …

Ventilationsinspektioner-projektet

Projektet Ventilationsinspektioner genomförs av FINVAC i sammarbete med Metropolia, Sisäilmayhdistys, Suomen LVI-Liitto SuLVI och VVS Föreningen i Finland. Projektet finansieras av miljöministeriet. Syftet med projektet är att utvärdera alternativa inspektions- …

Nordiskt projekt inom ventilation

Syftet med detta projekt är att jämföra nordiska ventilationsbestämmelser och riktlinjer och identifiera möjligheterna att förbättra riktlinjernas enhetlighet för bättre inomhusmiljökvalitet och energieffektivitet. Syftet är också att skapa en nordisk …

Nya krav fr.o.m. 1.1.2021

Miljöministeriet har utfärdat en förordning som innehåller krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar. Kraven ska tillämpas från och med den …