Robin Gottberg fortsätter som viceordförande

Föreningens höst- och valmöte arrangerades 3.11.2017 i Tallinn. På mötet godkändes verksamhetsplan samt budget för år 2018. Robin Gottberg fortsätter som viceordförande 2018-2019 och Peter Lindström, Patrik Flöjt och  Roland Westerback som ledamöter. Medlemsavgifterna hålls oförändrade 2018, dvs. 70 euro för ordinarie medlemmar, 35 euro seniorer och 5 euro juniorer. Understödande medlemmar betalar 300 euro.

Lämna ett svar