Fastigheten i vinterskick inför uppvärmningssäsongen

Det lönar sig att kontrollera värmesystemets funktion innan kölden kommer, för att undvika tråkiga överraskningar. Ett välfungerande och korrekt inställt värmesystem fungerar effektivt – och det håller även uppvärmningskostnaderna i schack.

Utnyttja fastighetens automations- och övervakningssystem och kontrollera att börvärden och inställningar är korrekta när vinterns uppvärmningssäsong börjar. Fastighetsunderhållet bör kontrollera att anordningarna fungerar och är rätt inställda, och vid behov beställa underhåll för maskiner, så att allt fungerar när vinterkylan kommer.

Det lönar sig att regelbundet följa upp fastighetens energiförbrukning och funktionen hos systemen under året, inte bara i början i uppvärmningssäsongen. Automation är ett bra verktyg för uppföljning. Genom att vara förutseende och reagera snabbt i problemsituationer kan man undvika onödig energiförbrukning och pengaslöseri”, betonar ledande expert Harri Heinaro på Motiva Ab.

Det lönar sig även att regelbundet kontrollera fastighetsautomationens funktion. Med hjälp av historikfunktioner kan man kontrollera att systemen faktiskt har fungerat enligt angivna tidsscheman.

Det är mycket nyttigt att göra en systematisk genomgång av energieffektiviteten i fastigheter när uppvärmningssäsongen börjar. Inspektionslistor är ett bra hjälpredskap i detta sammanhang. Med tanke på energieffektiviteten skall man även kontinuerligt säkerställa att driftstiderna för systemen i fastigheten motsvarar användningen, såväl i styrsystemen som i verkliga driftstider”, påpekar Mikko Somersalmi, teknisk direktör på Rakli.

Kontrollera dessa:

  • Funktionen hos expansionen i värmenätverket samt trycknivåer.
  • Kontrollera sommarventiler; senast nu ska de öppnas.
  • Följ upp inomhustemperaturerna under uppvärmningssäsongen och ta reda på orsakerna till temperaturskillnader. Om det är kallt i hela fastigheten ska du ställa in reglerkurvan för uppvärmningen. Ta reda på orsaken i detalj om problem endast förekommer i enskilda rum. Orsaken kan vara en för låg temperatur på tilluften, obalans i värmenätverket eller ett strukturellt problem (t.ex. ett läckande fönster e.d.).
  • Kontrollera börvärdena för eventuella rumsregulatorer i början av uppvärmningssäsongen, så att inställningarna motsvarar uppvärmningsbehovet, och för att rummet inte uppvärms och kyls ner samtidigt.
  • Kontrollera rätt tilluftstemperatur i ventilationen. Aktuell information finns i bl.a. Det kommunala nätverket för inomhuslufts rekommendationer.
  • Det lönar sig också att regelbundet kontrollera funktionen hos värmeåtervinningen i ventilationen.
  • Kom också ihåg att kontrollera ventilationens funktion. Ventilationen och uppvärmningen ska fungera ihop, så det är skäl att samtidigt kontrollera att ventilationen fungerar korrekt. Det är särskilt viktigt att man inte kyler ner och värmer upp samtidigt – kontrollera inställningarna efter sommaren.

 

 

Enligt skyldigheterna i energieffektivitetsdirektivet kommunicerar aktörerna i branschen via Kommunikationsforumet för husteknik för att förbättra energieffektiviteten i uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Motiva koordinerar forumets verksamhet.