Fixa elsystemet i skick för kommande lösningar

Elsystemen i byggnaderna är jämförbara med andra byggnadsdelar, eftersom också elsystemen åldras med tiden. Olika elrenoveringar, även elsaneringar, förbättrar elsystemets säkerhet och användbarhet. Ett modernt elsystem är också en förutsättning för nya lösningar i hemmet.

Det finns inga obligatoriska, periodiska kontroller för elsystemen i hemmen. Man bör fundera över en övergripande elsanering när elsystemet överskrider 30 år, konstaterar experten Päivi Suur-Uski på Motiva.

Det rekommenderas att man regelbundet ser över elsystemets skick och tillkallar ett proffs för att kolla upp situationen alltid om fel inträffar eller om man misstänker att systemet kanske inte är i skick. Man kan stå inför en elsanering om hemmets elsystem helt enkelt är för gammalt eller om de nya, tekniska lösningar man vill ha hem förutsätter att systemet förnyas. Det finns skäl att komma ihåg att endast elproffs får utföra elarbeten. Proffsen är en garant för elinstallationernas kvalitet och för att arbetet har utförts på ett säkert och hållbart sätt. Till exempel i tjänsten loydasahkomies.fi finns det elproffs som har entreprenörsbehörighet.

Ett gammalmodigt och begränsat elsystem kan vara otillräckligt om man till exempel vill skaffa en värmepump, solel eller en elbil. Ännu i dag står man ofta också inför situationer där man vill förbättra belysningen i hemmet eller att det helt enkelt inte finns tillräckligt många eluttag för ett modernt hem, tillägger Suur-Uski.

Det rekommenderas att man planerar uppdateringen av elsystemet noga. Vill man ha automation som förbättrar energieffektiviteten eller till exempel en laddningsplats för en elbil?

Om man till exempel vill förverkliga ett laddningssystem för en elbil måste man kartlägga det gamla elsystemet omsorgsfullt. Man måste försäkra sig om att både anslutningen och centralerna är tillräckligt stora och att kablarna är brandsäkra så att de nya lasterna inte hettar upp dem för mycket, berättar utvecklingschef Riikka Liedes på Finlands elentreprenörsförbund STUL rf.

Hemautomation sätter energikostnaderna i schack

Med automation kan man även förbättra säkerheten eller kvaliteten på inneluften eller överlag skapa en smidigare vardag. Med ett automationssystem kan man följa, övervaka och optimera hemmets funktioner på ett sådant sätt som ger ett önskat inomhusklimat och önskade funktionaliteter. När man till exempel inte värmer eller ventilerar i onödan kan man spara energi. I dagens värld måste man även komma ihåg att skydda sig mot datasäkerhetsrisker.

Hemautomationen ser till energieffektiviteten i boendet och kan användas för att hålla energiutgifterna i schack, eftersom det går att reglera elanvändningen enligt priset, påpekar Suur-Uski.

I framtiden kommer elpriset i allt större grad att fastställas enligt effekten, det vill säga i praktiken kommer priset att påverkas av hur många apparater man har igång samtidigt och under vilka tider på dygnet detta sker. Här fungerar automationen som bra hjälp och kan hjälpa till att spara kostnaderna, tillägger Liedes.

I samband med sanering byter man också ut de gamla elvärmeelementen till nya, om så behövs. Moderna värmeelement värms jämnt och kan regleras enkelt. När man har energieffektiva värmare och styr dessa med intelligenta termostater och hemautomation kan man spara el. Nya värmeelement kan även se betydligt elegantare ut än de gamla och passa bättre in i inredningen i hemmet.

 

Via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer i branschen, bedrivs kommunikation för att förbättra olika uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystems energieffektivitet i enlighet med skyldigheterna i direktivet om byggnaders energiprestanda. Forumets verksamhet samordnas av Motiva på uppdrag av miljöministeriet.

 

www.motiva.fi/talotekniikanviestintafoorumi