Tre frågor om Förbundsarenan

 

Förbundsarenan har just gett ut rapporten Förbundsbarometern. VVS Föreningen i Finland rf är en av 67 medlemmar i Förbundsarenan. Men vad är det för en organisation egentligen? Verksamhetsledare Mari Pennanen berättar.

 

1. Vad är Förbundsarenan?

Förbundsarenan är en arena för samverkan. Förbundsarenans uppgift är att stärka förutsättningarna för de finlandssvenska förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov. Medlemmarna är 67 finlandssvenska förbund och centralorganisationer. De representerar tillsammans närmare en miljon människor.

2. Vad gör Förbundsarenan?

Förbundsarenan stöder och inspirerar medlemsförbunden på olika sätt: genom kompetenshöjning, påverkansarbete, delaktighet och kommunikation. Vi skapar mötesplatser, bevakar gemensamma intressen och tar fram lösningar på gemensamma utmaningar. En viktig del av vår verksamhet är nätverk för medarbetare och förtroendevalda i våra medlemsorganisationer. Verksamheten utgår från förbundens behov och önskemål och vi tar gärna emot idéer och förslag. Vi svarar också på frågor och kan vara ett bollplank i olika slags förbundsfrågor.

 

3. Vad händer denna höst?

I augusti gav vi ut Förbundsbarometern, en rapport kring hur det ser ut bland de finlandssvenska förbunden år 2023. I oktober bjuder vi in förbundens styrelser till Styrelsedagarna 2023, ett evenemang där ordföranden och styrelsemedlemmar får träffa förtroendevalda från andra organisationer och fördjupa sig i aktuella teman. Genom projektet Finansieringskällor för förbunden erbjuder vi stöd för förbunden kring olika finansieringsfrågor. I höst jobbar vi i synnerhet med en kampanj inför nästa vår, med fokus på testamentsgivande, som en potentiell finansieringskälla för förbund.

 

 

Om du inte redan får nyhetsbrevet Förbundsposten så lönar det sig att beställa det för att hänga med i vad som händer i civilsamhället och Förbundsarenan. Beställ Förbundsposten på forbundsarenan.fi.