VSF valmöte 15.11.2023

Föreningens stadgeenliga valmöte arrangeras

onsdagen 15 november klockan 17 på VSF kansli, med möjlighet att delta på distans.

På valmöte väljs förtroendepersoner och godkänns verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för år 2024.

Mötesmaterialet hittar du här.

(Alla medlemmar har fått lösenordet via post eller e-post).

Kom med och påverka!

 

Anmälningar

senast tisdag 14.11.2022 kl.16.00

Anmäl dig här