Behaglig inomhusluft i fastigheten med hjälp av en fungerande ventilation

Den globala medeltemperaturen stiger och extrema förhållanden blir allt vanligare. Värmeböljorna på sommaren förvärras. Idag tar man hänsyn till solavskärmning i arkitekturen för nya byggnader, men det är inte till nytta i det gamla byggnadsbeståndet. Det blir allt viktigare med en fungerande ventilation.

Varje sommar investerar även de som bor i flervåningshus och radhus i olika kylanläggningar, såsom luftvärmepumpar eller mobil kylutrustning, och när sommarvärmen kommer är produkterna slutsålda i butikerna. I stället för att köpa kylanläggningar kan man lindra obehagligt varma inomhusförhållanden med hjälp av ventilation”, säger expert Veli-Matti Virtanen från Motiva.

En väl fungerande ventilation avlägsnar fukt inomhus, vilket minskar behovet av separat avfuktning och håller konstruktionerna torrare.

Då känns också inomhusluften svalare. Fuktig, varm luft känns kvavare och ökar behovet av kylning”, fortsätter Virtanen.

Hjälp av nattvädring

Nattvädring kan användas för att kyla inomhusluften före de hetaste stunderna på dagen och för att kyla konstruktionerna, vilket i sin tur även minskar behovet av kylning. Under långa värmeperioder kan en byggnads konstruktioner lagra en avsevärd mängd värme.

Om ventilationen har varit avstängd eller mycket svag på natten, kan nattvädring också vara ett effektivt sätt att avlägsna byggnadsrelaterade orenheter innan dagen börjar. Detta gäller särskilt för servicebyggnader. Bostadsbyggnader bör helst ha effektiverad ventilation på natten, eftersom de boende är på plats”, säger Minna Tolvanen, expert på Motiva.

Nattvädring och effektiverad ventilation lönar sig när utomhustemperaturen är under 16 °C. Tilluftstemperaturen bör också vara lägre än rumstemperaturen under sommarperioden för att säkerställa att ventilationen fungerar som avsett. Det lönar sig även att kontrollera om det egna mekaniska ventilationssystemet också kan utnyttja värmeåtervinning för att kyla tilluften, eller om värmeåtervinningen bör förbigås helt för att undvika att tilluften först värms upp i onödan.

Energieffektiv ventilation med automationsinställningar

Automationsinställningarna spelar en viktig roll när det gäller att säkerställa ventilationens energieffektivitet. Ventilationen måste vara tillräcklig men inte överdimensionerad. Beroende på typen av ventilation kan ventilationen stå för 30–50 % av den totala elenergiförbrukningen i en byggnad. I varje fall förbrukar ventilationen förvånansvärt mycket el. Det lönar sig därför att optimera dess drift även för sommarförhållanden.

En korrekt inställd och riktad samt balanserad ventilation garanterar behagliga inomhusförhållanden. Samtidigt undviker man en känsla av att det drar och onödig kylning”, säger Tolvanen.

Det lönar sig att kontrollera börvärdena för till- och frånluft när våren och sommaren närmar sig, eftersom det är möjligt att hålla inomhustemperaturen varmare än 21–22 °C på sommaren. Runt 25°C är fortfarande en behaglig temperatur för många människor, förutsatt att det inte är för mycket luftfuktighet. Värmetolerans är naturligtvis en individuell fråga. Äldre människor kan tåla värme sämre än yngre.

Byt filter på våren

Ett typiskt problem på våren är den höga nivån av pollen och gatudamm. Det lönar sig att byta luftfilter på våren, eftersom ett smutsigt filter ökar tryckskillnaden i tilluftsaggregatet och därmed även energiförbrukningen, förutom att det kommer in damm i inomhusluften. Även vid frånluftsventilation och självdragsventilation måste man se till att tilluftsfiltren är rena. Luftväxlingen vid självdragsventilation kan effektiviseras genom installation av en dragförbättrare eller en frånluftsfläkt för varje rum.

 

Tips för fastighetsägaren för olika typer av ventilation:

 • Kom ihåg att instruera de boende och användarna av lokalerna om en energieffektiv kylning.
 • För mekanisk utrustning, tidsinställ effektiveringarna korrekt genom att reglera börvärdena.
 • Självdragsventilation
  • Installera en frånluftsfläkt eller dragförbättrare.
  • Utnyttja korsdrag i kylningen.
 • Frånluftsventilation
  • Justera ventilationsaggregatets börvärden.
  • Använd effektiverad ventilation nattetid vid hetta.
 • Till- och frånluftsventilation
  • Justera ventilationsaggregatets börvärden.
  • Använd effektiverad ventilation nattetid vid hetta.
  • Utnyttja värmeåtervinning även vid återvinning av svalare luft.

 

 

Enligt förpliktelserna i direktivet om byggnaders energiprestanda sköts kommunikationen för förbättring av de olika värme- ventilations- och luftkonditioneringssystemens energieffektivitet via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer inom branschen. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet. VVS Föreningen i Finland rf deltar i Kommunikationsforumet för husteknik.