FISE erbjuder rabatt på kompetensavgift för personer som är arbetslösa

På grund av den svåra situationen inom fastighets- och byggsektorn vill FISE uppmuntra arbetslösa yrkesverksamma inom KIRA-sektorn att komplettera och verifiera sin kompetens under arbetslösheten.

Enbart en hanteringsavgift på 240 € (+ moms 24 %) debiteras av arbetslösa kompetenssökande. Rabatten gäller privatpersoner som betalar själv för kompetensen. En rad har lagts till i faktureringsuppgifterna för kompetensansökan där man kan ange att man är arbetslös och bifoga intyg om arbetslöshet. Rabatten gäller till slutet av år 2024 och omfattar nya ansökningar.

FISE – Certification Service (patevyyspalvelu.fi)